utorak, 7. lipnja 2011.

Osunčanje kuće

Ukoliko se želi iskoristiti solarni energetski prinos treba se prije kupnje zemljišta provjeriti da li razne prepreke - poput drva, gore ili susjednih građevine - zasjenjuju zimi planiranu kuću. Za to postoje tri metode:

Arhitektonski dijagram sijena
Najtočniju metodi vrši solarni arhitekt, koji svojom kamerom i šablonom putanja sunca snima obrise susjednih objekata.
Zatim se fotografija unosi u dijagram sijena pomoću kojeg se vrednuje zasjenjenje kuće. Sve prepreke koje se nalaze iznad linije koja označava 21. prosinac bacaju zimi sjenu na promatranu točku. Prema vremenskoj i dnevnoj oznaci na šabloni može se točno vidjeti kada kuća neće biti u sjeni.
Izvor: www.hausbauer.at / Obrada: Savršen dom

Kod prikazanog primjera se vidi da će kuća za koju se vrši mjerenje biti u prosincu od 10.00 do 14.00 sati u sjeni susjedne kuće, a u studenome i siječnju od 11.00 do 14.00 sati. Tek od veljače do listopada kuća nije u sjeni susjedne građevine.

Pogled prema gore pod kutem od 20°
Najjednostavniji i najbrži način provjere da li neki objekt baca sjenu na vašu buduću kuću je taj da se gleda ravno na jug i da se ruka podigne prema gore pod kutem oko 20°.
Sve prepreke koje su vidljive iznad ruke bacaju zimi sijenu na vašu planiranu kuću i predstavljaju problem kod iskorištavanja sunčeve energija.

Solarne šablone
Pomoću dostupnih dijagrama kretanja sunca na nebu moguće je izraditi solarnu šablonu kojom se može na željenoj lokaciji provjeriti koji predmeti mogu zimi predstavljati problem.
Takve šablone se mogu i kupiti, ali je potrebno prije kupnje provjeriti za koju geografsku poziciju su izrađene.
Izvor: www.solarserver.de
Uskoro ćemo čitateljima našeg bloga pripremiti šablonu koju možete preuzeti i sami sastaviti.

četvrtak, 2. lipnja 2011.

Gradnja sa suncem

Kada nađete optimalno orijentirano zemljište, odnosno kada je okrenuto prema jugu a planirana kuća ne bude u sjeni drveća, okolnih brežuljaka ili građevina, te ukoliko zimi nema previše maglovitih i oblačnih dana, onda se može čak i do 30% potrebne energije za zagrijavanje prostora dobiti isključivo pasivnim iskorištavanjem sunčeve energije i to uglavnom velikim staklenim površinama na južnoj strani kuće. (Više o tome možete saznati u videu o 50+ Energetskim kućama)
Sunčana kuća - 3D prikaz (izvor: www.sonnenhaus-institut.de)

Uvjet za to je međutim da u kući ima dovoljno masivnih elemenata koji upijaju i akumuliraju toplinu (masivna gradnja). Kod velikih staklenih površina mora se voditi računa o tome da se zrak u prostorijama ne bi suncem previše zagrijao i postao nesnošljiv, što se postiže raznim sjenilima koja se i u zimskim mjesecima mogu spuštati u slučaju potrebe.

Idealna parcelacija

Osnova za “gradnju sa suncem” je parcelacija zemljišta koja je u skladu sa putanjom sunca. Idealna parcelacija omogućuje da kuća bude sa svojim prostorijama za dnevno boravljenje biti okrenuta prilično točno prema jugu te da susjedna kuća na južnoj strani - u naselju za samostojeće obiteljske kuće - bude udaljena minimalno 20 metara. Također je idealno da se pravac ceste proteže od istoka prema zapadu. Odgovarajućim urbanističkim planom uređenja određuje se položaj kuća tako da se sprečava međusobno zasjenjenje kuća i da buka s ulice dopire do vrtova.
Plusenergetsko naselje u Königsfeldu, Njemačka (izvor: plusenergiehaus.de
Ovakav je koncept razvijen i primijenjen u nekim europskim zemljama i gradovima. Samo u donjoj Austriji je već preko pet općina primijenilo takvo urbanističko uređenje i parcele prilagodile za gradnju sa suncem, te na istima nude od običnih obiteljskih kuća pa sve do pasivnih kuća sa vrlo visokom kvalitetom stanovanja.

srijeda, 1. lipnja 2011.

Dostupna infrastruktura

Jedno daljnje vrlo važno obilježje idealne nekretnine je dostupna infrastruktura, odnosno da li je uz odabrano gradilište već dovedena sva potrebna infrastruktura ili će još mnogo godina proći dok ne dođu svi željeni i potrebni priključci.
Posebno je važna cesta, koja bi prije početka građenja već trebala postojati, jer se građevinski materijal i oprema nekako moraju dopremiti do gradilišta. Idealno bi bilo da je ta cesta i asfaltirana. Za gradnju kuće je također potrebna voda, struja, a važni su i priključci na kanalizaciju, telefon i plin.
slika: dan / FreeDigitalPhotos.net

Ukoliko djelomice nema tih priključaka i te infrastrukture, morate se sami pobrinuti za sve to, a općine rijetko nadoknađuju takve troškove. Gradnja na takvom području na kojem nije dostupna sva potrebna infrastruktura, mogla bi postati vrlo skupa.
Također bi bilo dobro unaprijed saznati kako i kada je organiziran odvoz otpada i čišćenje snijega, te koliko to košta.

utorak, 24. svibnja 2011.

Urbanistički uvijeti

slika: Tom Curtis / FreeDigitalPhotos.net

Kada neko područje uzmete u uže razmatranje, obavezno treba na općini zatražiti uvid u urbanistički plan. Vrlo je važna namjena prostora, odnosno potrebno je da se željeno zemljište nalazi u prostoru namijenjenom za gradnju stambenih građevina. Također treba izbjegavati parcele koje graniče sa područjima gospodarske ili poljoprivredne namjene, jer bi vam povećano opterećenje bukom iz pogona i tvornica kao i neugodni mirisi stoke i gnojiva mogli iz dana u dan smetati i predstavljati ozbiljan problem. Također bi trebalo izbjegavati željezničke pruge, brze ceste i autoceste, visokonaponske vodove (dalekovode) itd.

Uz planove namjene prostora trebali bi provjeriti i ostale urbanističke uvijete gradnje kojima su određene maksimalna izgradnja i iskoristivost građevinskog zemljišta, visina građevine, nagib krova i druga svojstva građevine.